Πιστοποίηση ISO για την Παιδιατρική του Π.Γ.Ν.Ι.

on .

kliniki

• Πιστοποίηση ISO 9001:2015 για την παροχή Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Υγείας έλαβε η Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εν μέσω των μεγάλων προκλήσεων όπως διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Η Κλινική ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε αρχικά στο ΓΝΙ το έτος 1979 και μετεγκαταστάθηκε στο ΠΓΝΙ το 1989. Κύριος στόχος της ήταν και παραμένει η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών για το σύνολο των παθήσεων της βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η πιστοποίηση ISO θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, οι οποίοι αξιολογούνται όσον αφορά το βαθμό επίτευξής τους και την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πολίτη-ασθενή, ενώ διασφαλίζει την συνεχόμενη παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις νοσηλευτικές και ιατρικές υπηρεσίες της Κλινικής.