Στο ΕΣΠΑ με 255.336 ευρώ η διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Μετσόβου

on .

METSOBO

• Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη το έργο διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Μετσόβου», συνολικής δημόσιας δαπάνης 255.336 ευρώ.

Στο πλαίσιο της πράξης θα γίνουν η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την υλοποίηση δράσεων Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και στον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Πιο αναλυτικά, για την εκτροπή 47,14 τόνων οικιακών βιοαποβλήτων ανά έτος μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί στο Δήμο Μετσόβου, θα γίνει προμήθεια 355 οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt και 355 τεμαχόων πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt. Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή οικιακών βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων και τη χωριστή συλλογή 322,42 τόνων οικιακών βιοαποβλήτων ανά έτος θα γίνει προμήθεια 110 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 240 lt και 20 τεμαχίων εξωτερικών κάδων 1.100 lt, καθώς και 1.755 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας 10 lt. Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία του Δήμου Μετσόβου. Επιπλέον για την μεταφορά των προδιαλεγμένων αυτών βιοαποβλητων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία βρίσκεται στο Ελευθεροχώρι θα γίνει προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου (περιστρεφόμενου τυμπάνου) χωρητικότητας 6 κ.μ.. Το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων περιλαμβάνει, τέλος, δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων και την ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή τους συμμετοχή.