Να συνεχιστεί η λειτουργία της Ακαδημίας Βελλάς

on .

BELLA 2

• Με κοινή τους επιστολή ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς και η Ένωση Αποφοίτων Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, ζητούν από τον Πρόεδρο της Βουλής, την Υπουργό Παιδείας και την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να αναθεωρηθεί η απόφαση για την κατάργηση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς. «Η λειτουργία των Τμημάτων Ιερατικών Σπουδών και Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας φρονούμε ότι όχι μόνο είναι πρέπον να συνεχιστεί απρόσκοπτα, αλλά και να αναβαθμιστεί έτι περαιτέρω», υπογραμμίζουν οι δύο φορείς.