Καινοτόμα εργαλεία στην διάθεση υπηρεσιών για επιτήρηση δασών και πρόληψη πυρκαγιών

on .

PYRKAGIA PYROSBESTHS

• Η προστασία των δασών και κυρίως η πρόληψη δασικών πυρκαγιών με χρήση καινοτόμων εργαλείων αποτέλεσε, τη βασική επιδίωξη του προγράμματος OFIDIA2 (Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών), το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΗΔΜ) από κοινού με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους Ιταλούς εταίρους και την πολύτιμη συνεργασία της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».
Στην δημόσια ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα διαδικτυακά τονίστηκε η σημασία στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και την ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης των δασών της Ηπείρου.
Την έναρξη της παράλληλης συνεδρίας των Ελλήνων εταίρων χαιρέτισε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Μιχελάκης, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη στήριξη του φορέα στην ενσωμάτωση και επέκταση νέων εργαλείων προς την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου.
Ο Αρχιπύραρχος Απ. Βασδέκης, Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, τόνισε την σημασία των νέων τεχνολογιών στην επιχειρησιακή λειτουργία του πυροσβεστικών δυνάμεων.
Ο Πύραρχος Γεώργιος Χαβέλας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Έργων Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου, παρουσίασε την ιστορική εξέλιξη του έργου και την πολύτιμη συνεισφορά και συνεργασία της Π.Υ. στο σχεδιασμό του επίγειου δίκτυο επόπτευσης.
Ο καθηγητής Αρ. Μπαρτζώκας του εργαστηρίου Μετεωρολογίας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, παρουσίασε την ανάπτυξη και βαθμονόμηση του μοντέλου WRF για τοπική πρόγνωση καιρού ακριβείας για επιχειρησιακή αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Ο Κ. Παπαγεωργίου της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτόνομου ασύρματου δικτύου μεταφοράς οπτικού σήματος υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα ελέγχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Δασικών Υπηρεσιών.
O κύκλος των εισηγήσεων ολοκληρώθηκε, με τον αν. καθηγητή Στ. Αναστασιάδης ο οποίος παρουσίασε την διαδραστική πλατφόρμα εκτίμησης κινδύνου και λήψης αποφάσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών για επιχειρησιακή χρήση.

Ο κ. Αναστασιάδης στην συνέχεια παρουσίασε με ζωντανή σύνδεση της πλατφόρμας, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της πρόγνωσης υψηλής ανάλυσης με κλίκ στον χάρτη, πραγματικές μετρήσεις από μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου του έργου, εύχρηστη πρόσβαση σε εκατοντάδες καταγεγραμμένες πυρκαγιές στην περιοχή και άλλα μοναδικά επιχειρησιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηπείρου ως τελικού χρήστη και τους εταίρους του έργου.