Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού αύριο στην περιοχή της Κορωνησίας

on .

EKDHLOSH

• Με επιτυχία και χρήσιμα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές». Στο Έργο RE.CO.RD συμμετέχει ως εταίρος το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Διευθυντής του εργαστηρίου, Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Χρυσόστομος Στύλιος. Οι δράσεις του Έργου RE.CO.RD θα συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή με την Ενημερωτική Περιβαλλοντική Δράση που οργανώνει το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής στην Κορωνησία Άρτας, η οποία περιλαμβάνει δράση καθαρισμού της ακτογραμμής και ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα. Η δράση θα ξεκινήσει με επιτόπια συλλογή πλαστικών και άλλων υλικών από τους συμμετέχοντες και θα συνεχιστεί με ομιλίες και παρουσιάσεις σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται διαδικτυακά. Στην εκδήλωση μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές, φοιτητές, φορείς και κάθε ενεργός πολίτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό. Στόχος είναι να υπάρξει μια γενικότερη ενεργοποίηση πολιτών, φορέων και όλων των ενδιαφερόμενων ώστε να συμφωνήσουν ότι θα υιοθετήσουν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που συνεισφέρουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Εργαστηρίου http://kic.uoi.gr