Άμεσα μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών ζητά το ΥΠΕΣ από τους ΟΤΑ

on .

PYRKAGIA PYROSBESTHS

• Την ενίσχυση των μέτρων και δράσεων πρόληψης (απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών, διάνοιξη ζωνών, καθαρισμός των περιαστικών περιοχών κ.ο.κ.), καθώς και την ετοιμότητα των Δήμων και των Περιφερειών για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, ζητά με χθεσινή επιστολή τους προς τους ΟΤΑ ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας.
Παράλληλα δεν παραλείπει να αναφερθεί, μεταξύ άλλων και στα κονδύλια που έχουν ήδη διατεθεί για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, 16,9 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς τους Δήμους για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Η κατανομή έχει πραγματοποιηθεί βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων για δράσεις που αφορούν σε:
• Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις κ.ο.κ.) αρμοδιότητας των Δήμων.
• Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων.
• Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους, καθ΄ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
• Συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου από τους Δήμους, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.
• Υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.
• Ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού.
• Θέματα προμήθειας εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.).
• Λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κ.ο.κ.).
• Κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.