Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας στο Μέτσοβο για το έργο «Cultural Lands»

on .

cultural lands 26 5 eikona

• Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Πρόοδος Εργασιών του Έργου CULTURAL LANDS» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου σήμερα, Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της Συνάντησης Εργασίας και Διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3oAHdw9.

Το έργο “Cultural Lands” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας [INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020], εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.1 του Προγράμματος με τίτλο «Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» υπό τον Άξονα Προτεραιότητας -

«Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας» και αποσκοπεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών διάσωσης-ανάδειξης και προώθησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη και περαιτέρω προώθηση του θεματικού τουρισμού στη περιοχή παρέμβασης του.

Περισσότερες πληροφορίες: https://culturallands.eu/