Υποχρεωτικά τα self test σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

on .

SELF TEST COVID 19

• Διευρύνεται η διάθεση των self tests σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας, με την υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στις πλατφόρμες της ΕΡΓΑΝΗΣ – για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και της απογραφής – για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα.
Για το λόγο αυτό λοιπόν δύο self tests (ένα για την εβδομάδα από 24 Μαΐου, και ένα για την επόμενη, από 31 Μαΐου) διατίθενται μέσω των φαρμακείων, σε όλους τους εργαζόμενους. Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δηλώσει το αποτέλεσμα του self test εντός της εβδομάδας.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο».
Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self test για COVID-19».
Και σε όλο το Δημόσιο
Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι τα self test είναι πλέον υποχρεωτικά για το σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους είτε μέσω τηλεργασίας.
Ωστόσο, οι εν λόγω εργαζόμενοι (σ.σ. τηλεργασία) απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.
Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.