Ζητούμενο η ορθολογική διαχείριση των υδάτων

on .

vrysh

• «Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, η ορθολογική διαχείριση του νερού, βασιζόμενη στις αρχές της αειφορίας και της διαφάνειας είναι αναγκαίο να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πολιτική», τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα Σχέδια Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής (ΣΔΛΑΠ) του Λεκανοπεδίου.
Μεταξύ άλλων, προτείνει την προστασία των φυσικών πόρων με ουσιαστική τήρηση των νόμων, καταγραφή των αποθεμάτων καθώς και την διατήρηση της ποιοτικής κατάστασης αυτών, την παρακολούθηση και καταγραφή των απολήψεων μέσω υδρομέτρων τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων και δημοτικών γεωτρήσεων, ώστε να μην υπερβαίνουν την ποσότητα για την οποία αδειοδοτούνται και την αναβάθμιση των δικτύων και λοιπών υποδομών, καθώς το ποσοστό διαρροών του δικτύου ύδρευσης είναι εξαιρετικά υψηλό στο Λεκανοπέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως θα πρέπει να εξεταστεί και η συγχώνευση των οργανισμών εποπτείας τους (ΣΥΔΛΙ - ΔΕΥΑΙ).