Τη Μ. Πέμπτη η καταβολή επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

on .

opeka

• Τη Μ. Πέμπτη ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα καταβάλει μια σειρά από επιδόματα. Αυτά είναι:
-Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 277.259 - 33.766.651 ευρώ.
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 273.150 - 59.265.171 ευρώ.
- Αναπηρικά: Δικαιούχοι 170.517 - 71.816.030 ευρώ.
- Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 846 - 211.146 ευρώ.
- Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.726 - 236.715 ευρώ.
- Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη (Ν. 1296/1982): Δικαιούχοι 20.157 - 6.831.977 ευρώ.
- Επίδομα κοιν. αλληλεγγύης υπερηλίκων: Δικαιούχοι 14.946 - 3.986.051 ευρώ.
- Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.297 - 12.342.000 ευρώ.
-Ορεινών - Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 11 - 5.400 ευρώ.
- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 171 - 136.064 ευρώ.
- Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια προστασίας της πρώτης κατοικίας άρθρο 76 ν. 4605/2019 (Α' 52): Δικαιούχοι 3.114 - 219.531 ευρώ.
- Συνεισφορά Δημοσίου στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, λόγω Covid-19: Δικαιούχοι 75.370 - 23.637.647,97 ευρώ.
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ.