Εκσυγχρονίζονται τα δίκτυα ύδρευσης σε Κοινότητες της Δ.Ε. Πασσαρώνος

on .

ZITSA

• Έργα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες καθώς επιλύουν χρόνια προβλήματα, προστατεύουν τη δημόσια υγεία, βελτιώνουν την ποιότητα του πόσιμου νερού και επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και χρημάτων, υλοποιεί ο Δήμος Ζίτσας. Μετά την κατασκευή των δύο μεγάλων έργων ύδρευσης σε Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο «Αντικατάσταση – Εκσυγχρονισμός Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος» προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το έργο αφορά την αντικατάσταση τμήματος του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, την αντικατάσταση ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου, καθώς και την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Λυκοστάνης που υδρεύεται από δεξαμενή στην Τ.Κ. Πολυλόφου. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή νέων τμημάτων εξωτερικών δικτύων με χρήση των υφιστάμενων δεξαμενών και της γεώτρησης στη Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και την αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς. Τη σύμβαση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου υπέγραψαν χθες ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχ. Πλιάκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας. «Στα πλαίσια της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουμε για τον εκσυγχρονισμό και την υλοποίηση βασικών υποδομών, δρομολογούμε έργα που έχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχ. Πλιάκος.