Προτάσεις για έργα ΑΠΕ καταθέτουν οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι της Ηπείρου

on .

MELISSOKOMOS

• Θέση για τη μελλοντική εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα βουνά της Ηπείρου παίρνουν οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι, έχοντας περισσότερα από τρείς χιλιάδες μέλη, που δραστηριοποιούνται σε όλο το γεωγραφικό πλάτος της Ηπείρου.
Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδη «…Με λύπη μας βλέπουμε να υπάρχει προσπάθεια εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε βουνά στην καρδιά του Εθνικού πάρκου Πίνδου, σε περιοχές Natura, όπως το όρος Λάκμος αλλά και ορεινές περιοχές του Δήμου Δωδώνης κ.α…
»…Στις εν λόγω περιοχές μάλιστα, με την παραχώρηση των εκτάσεων για εγκατάσταση Αιολικών πάρκων, δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη διάβαση αποκλείοντας άλλες ταχύτατα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως π.χ. ο αγροτουρισμός, ο εναλλακτικός αθλητισμός, τα νομαδικά βοσκοτόπια και τα παραδοσιακά μονοπάτια που υπάρχουν εδώ και αιώνες. Για αυτές τις τεράστιες στρεβλώσεις ευθύνεται το τελευταίο νομοθέτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ν. 4685/2020 -ΦΕΚ 92/Α7-5-2020 και ειδικότερα το άρθρο 110, που αφαιρεί την τελική γνωμοδότη και έκδοση της άδεια από τους δήμους και τις περιφέρειες. Από φορείς δηλαδή που γνωρίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα εκχωρεί τις αρμοδιότητες αυτές, απευθείας, χωρίς να ερωτηθεί ο τοπικός πληθυσμός στην κρίση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θεωρούμε απαράδεκτη τη συγκεκριμένη νομοθεσία και ζητούμε ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 110 και για την χορήγηση άδειας παραχώρησης να γνωμοδοτεί ο τοπικός δήμος και τελικά η περιφέρεια».

Τι προτείνουν
Παράλληλα προτείνουν λύσεις που, όπως τονίζουν, ταιριάζουν στο ανάγλυφο και στις ήδη υπάρχουσες ανθρώπινες δραστηριότητες για παράγωγη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτές είναι:
Α) Η δημιουργία μικρών υδροηλεκτρικών σε επιλεγμένες περιοχές και λίγα στον αριθμό.
Β) Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων με όρους και με όρια αλλά και η επιδότηση φωτοβολταϊκών σε κάθε στέγη σπιτιού και βιομηχανικού κτιρίου.
Γ) Η επιδότηση και κατασκευή μονάδων Βιοαερίου, έτσι ώστε η πολύ μεγάλη δραστηριότητα από την πτηνοτροφία και των στάβλικων εγκαταστάσεων να μετατραπεί από πηγή μόλυνσης για το έδαφος και του υδροφόρου ορίζοντα, σε ενέργεια.
Την επιστολή υπογράφουν οι Πρόεδροι των Μελισσοκομικών Συλλόγων της Ηπείρου: Άρτας Τσιώρης Γεώργιος, Θεσπρωτίας Τσιάβος Βασίλειος, Ιωαννίνων Ποντίκης Αναστάσιος, Πρεβέζης Συνέσιος Στέφανος, Φιλιατών Παπασταύρου Βασίλειος.