«Αναγκαία η συμμετοχή ιδιώτη αν θέλουμε καθαρά Γιάννενα...»!

on .

BIOAPOBLHTA KAFE KADOI

• Καμία πρόθεση ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας δεν έχει η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, η οποία αντιμετωπίζει τη συμμετοχή ιδιώτη ανάδοχου στην αποκομιδή ως βασικό «εργαλείο» για μία πιο καθαρή πόλη.
Αυτό διαβεβαιώνει απαντώντας σε σχετικές αιτιάσεις της Μείζονος Αντιπολίτευσης, ενώ αναφορά κάνει και στα βιοαπόβλητα, που αποτελούν αναμφίβολα σημαντικό κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως διευκρινίζει, στόχος της είναι να αναπτύξει ένα δίκτυο καφέ κάδων που θα καλύπτει τον στόχο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου.
Στην ανακοίνωση της Δημοτ. Αρχής απάντησε χθες εκ νέου η «Ενότητα Πολιτών» επιμένοντας σε ερωτήματα όπως το υψηλό κόστος που προβλέπεται για την ανάθεση της υπηρεσίας της αποκομιδής σε ιδιώτη.

«Δεν ιδιωτικοποιούμε...»
Στους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την «Ενότητα Πολιτών» καταρχήν για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας απαντά η Δημοτική Αρχή. Όπως τονίζει, «δεν ιδιωτικοποιεί την καθαριότητα αλλά σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της χρησιμοποιεί με όρους διεθνούς διαγωνισμού και απόλυτη διαφάνεια και τον ιδιωτικό τομέα για την αποκομιδή των απορριμμάτων όπως συνέβαινε και στο παρελθόν». Σύμφωνα με τη Δημ. Αρχή, η συμμετοχή του ιδιώτη είναι κατά γενική παραδοχή επιβεβλημένη για να είναι η πόλη καθαρή, ενώ προσθέτει πως η σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί εντός τετράμηνου δεν δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά αντίθετα τη διευκολύνει τους πρώτους μήνες της θητείας της.
Κατηγορεί δε για υποκρισία την παράταξη Μπέγκα, αφού κάνει λόγο για ιδιωτικοποίηση και επιβάρυνση των δημοτών στην αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης μας, την ίδια στιγμή που θεωρεί ότι δεν θα επιβαρυνθούν από την υπογραφή δεκαετούς σύμβασης με ιδιώτη στον ΑΣΔΑ Ηπείρου με συνολικό κόστος 35 εκ. ευρώ!

Για τα βιοαπόβλητα
Όσον αφορά στο ζήτημα των βιοαποβλήτων, η Δημοτική Αρχή κάνει λόγο για ψευδή αναφορά της «Ενότητας Πολιτών», αναφέροντας ότι ο Δήμος υπέβαλε εμπρόθεσμα άρτιο φάκελο χρηματοδότησης με τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Επί της υποβληθείσας πρότασης, έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούσαν την επιπλέον τεκμηρίωση του σχεδιασμού αλλά και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού συγκεκριμένων αντικειμένων. Το τελευταίο συμπαρασύρει και σειρά τροποποιήσεων απαραίτητων στοιχείων της υποβολής καθώς και τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού της.
Αναφορικά με τις συλλεγόμενες ποσότητες, ο Δήμος Ιωαννιτών κάνει γνωστό πως στοχεύει μέσω της πρότασής του στην ανάπτυξη ενός δικτύου καφέ κάδων και οικιακών κομποστοποιητών που καλύπτει τον συνολικό στόχο του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ του Δήμου για εκτροπή μέσω δικτύου καφέ κάδου και οικιακής κομποστοποίησης.
«Ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι ο πρώτος Δήμος της Ηπείρου που θα αξιολογηθεί από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και ο πρώτος Δήμος που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Ήπειρο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Ενότητα Πολιτών»
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, η «Ενότητα Πολιτών» κάνει λόγο για απουσία απαντήσεων σε καίρια ερωτήματα με βασικότερο την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων που ορίζεται σήμερα στα 52 ευρώ ανά τόνο, επιβαρύνοντας τους πολίτες με ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 900.000 ευρώ. Όσον αφορά στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, σημειώνει με νόημα ότι «οι εισηγήσεις που κατατίθενται στο Δ.Σ. του περιβάλλονται, τουλάχιστον, από μία σοβαρή υπηρεσιακή μελέτη και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα όργανο όπου δεν υπάρχει δοτή πλειοψηφία»!
Τέλος, σχετικά με την πρόταση για ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων, η παράταξη Μπέγκα επισημαίνει πως δεν αντιλαμβάνεται με ποιο τρόπο ο «άρτιος φάκελος» κατά την άποψη της Δημοτικής Αρχής συνάδει με το αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Ο. της Περιφέρειας για συμπληρωματικά στοιχεία. Υπενθυμίζει δε πως «όσο μεγαλύτερες οι ποσότητες της ανεξάρτητης διαχείρισης των βιοαποβλήτων τόσο μεγαλύτερη η απομείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τις τσέπες των πολιτών».