Άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών

on .

NAYGOSOSTHS

• Ενεργοποιήθηκε η παραγωγική έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (ΠΣΥΔΕΥΝ), όπως ενημέρωσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από δύο δικτυακές εφαρμογές: α) Στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ, στην οποία θα γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων των υποψηφίων, ενεργοποιήθηκε αντίστοιχο πεδίο «Πληροφορίες ΠΣΥΔΕΥΝ». β) Δημιουργήθηκε υποσύστημα online διενέργειας γραπτών (θεωρητικών) εξετάσεων στη διεύθυνση https://lifeguards.hcg.gr/, στο οποίο θα συνδέονται οι υποψήφιοι, από τον καθορισμένο τόπο διενέργειας των εξετάσεων, για να συμμετέχουν σε αυτές, την καθορισμένη ημερομηνία.