Ο Δήμος Δωδώνης στη «Βιώσιμη Πόλη»

on .

dimos dodonis

• Στην 1η Εθνική Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» για το ευρωπαϊκό έργο PATH2LC, συμμετείχε ο Δήμος Δωδώνης. Η πρώτη αυτή Συνάντηση ήταν Διαδικτυακή.
Στο έργο συμμετέχουν 11 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ολλανδία). Συντονιστής είναι το Γερμανικό Ινστιτούτο IREES - Institute for Resource Efficiency and Energy Strategies.
Η «Βιώσιμη Πόλη» σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσει την οικονομική ανάπτυξη των Δήμων στην κατεύθυνση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο PATH2LC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρ. Ντακαλέτσης σημείωσε: «Η υποστήριξη και η απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω του παρόντος ευρωπαϊκού έργου PATH2LC πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά το Δήμο μας στην ενεργειακή μετάβαση. Θεωρούμε ότι είναι κομβικός ο ρόλος των Δήμων σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη την ενεργειακή δημοκρατία και να βοηθήσουν ευάλωτα νοικοκυριά να γίνουν τα ίδια παραγωγοί της ενέργειας που χρειάζονται. Παράλληλα, θα αναζητήσουμε λύσεις και για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας».
Ένας από τους άμεσους στόχους του Δήμου Δωδώνης με τη συμμετοχή του στο έργο PATH2LC, είναι η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Με τις ενεργειακές κοινότητες μπορεί ο Δήμος Δωδώνης να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά να γίνουν τα ίδια παραγωγοί της ενέργειας που χρειάζονται. Το φωτοβολταϊκό πάρκο μιας ενεργειακής κοινότητας, θα βοηθήσει και τον ίδιο το Δήμο να περιορίσει τα έξοδά του, ώστε η πίστωση της παραγόμενης ενέργειας να γίνεται στους λογαριασμούς του, μέσω ενεργειακού συμψηφισμού. Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, θα αναζητηθούν λύσεις για τα κοστοβόρα αντλιοστάσια ύδρευσης και τα δημοτικά κτήρια, που σήμερα εξαρτώνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο.