Παράλληλες λαϊκές αγορές και τον Απρίλιο στο Δήμο Ιωαννιτών

on .

LAIKH AGORA

• Όσο η πανδημία… επιμένει να «πολιορκεί» το Δήμο Ιωαννιτών, τόσο τα διάφορα μέτρα αποφυγής συνωστισμού κρίνονται επιβεβλημένα. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, παρατείνεται για έναν μήνα (και τον Απρίλιο) η λειτουργία των παράλληλων

λαϊκών αγορών, με απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μ. Ελισάφ. Συγκεκριμένα:
• Κάθε Δευτέρα, από 7 π.μ. έως 2.30 μ.μ. θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά στο χώρο του πρώην γηπέδου Σεισμοπλήκτων (ιδιοκτησίας Δήμου), επί της οδού Σπ. Λούη, παράλληλα με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη καθορισμένο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Σεισμόπληκτα» της κοινότητας Ιωαννίνων.
• Κάθε Τρίτη από 7 π.μ. έως 2.30 μ.μ. θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά σε χώρο εντός του Ο.Τ. 285 (κυριότητας δημοσίου) που περικλείεται από τις οδούς Ζυγούρη, Καλπακίου και Κοτοπούλη, παράλληλα με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη καθορισμένο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Αμπελόκηποι» της κοινότητας Ιωαννίνων.
• Κάθε Παρασκευή από 7 π.μ. έως 2.30 μ.μ. θα λειτουργεί υπαίθρια λαϊκή αγορά σε χώρο επί της αριστερής πλευράς της οδού Κερασούντος μέχρι την Ποντοηρακλείας και επί της οδού Χριστοφορίδου από την Χατζηκώστα μέχρι την Μακρυγιάννη, παράλληλα και κατ’ επέκταση με αυτήν που διεξάγεται στον ήδη καθορισμένο χώρο της υφιστάμενης λαϊκής αγοράς στην περιοχή «Ανατολή» της κοινότητας Ανατολής.

«Γωνιές ανακύκλωσης»
Στο μεταξύ, ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε την ένταξη ενός ακόμη έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης». Ο λόγος για τις «Γωνιές ανακύκλωσης», με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ, απόφαση που ενέκρινε χθες ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.
Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:
- Υποέργο 1: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Ιωαννιτών
Αφορά στη δημιουργία 11 Γωνιών Ανακύκλωσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη δημιουργία του προτεινόμενου δικτύου αφορά σε:
-5 Υπόγειες ΓΑ 4 θέσεων με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας
- 6 Επιφανειακές ΓΑ 6 θέσεων με ενσωματωμένα έξυπνα συστήματα λειτουργίας
- 1 Α/Φ όχημα ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων
- 1 Α/Φ όχημα ανακύκλωσης με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου.
Τα προτεινόμενα 11 σημεία συλλογής του Δήμου θα στοχεύουν στη συλλογή επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Με την εγκατάσταση και λειτουργία των προτεινόμενων Γωνιών Ανακύκλωσης θα επέλθει μείωση των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και κατ’ επέκταση μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου.
Επιπλέον, θα αποτελέσουν πόλους βιωματικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους πολίτες που τα επισκέπτονται και κάνουν χρήση, με αποτελέσματα θετικά και σε άλλα ρεύματα διαλογής στην πηγή που προτίθεται να εφαρμόσει ο Δήμος.
- Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαισθητοποίησης με σκοπό την προώθηση της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.