Ημερίδα στον Δήμο Ν. Σκουφά για την ελαιοκαλλιέργεια

on .

dimos skoyfas

• Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά με θέμα «Αποτελέσματα Εδαφολογικών Αναλύσεων Ελαιοκαλλιέργειας στο Δήμο Νικολάου Σκουφά – Διαχείριση Εδάφους και Συστάσεις Λίπανσης». Στo πλαίσιo των εργασιών της παρουσιάστηκαν προς κάθε ενδιαφερόμενο, τα εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων ελαιοκαλλιεργειών του Δήμου Νικολάου Σκουφά και αναπτύχθηκαν προτάσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των προγραμμάτων λίπανσης. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Τολίδης, άνοιξε την εκδήλωση παρουσιάζοντας την κεντρική ιδέα και τον στόχο του έργου, ο οποίος είναι η ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας και τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών εστιάζοντας στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της καλλιέργειας, της μεταποίησης και της εμπορίας της επιτραπέζιας ελιάς. Ακολούθησε ο κ. Παντελής Μπαρούχας, Αν. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Εδαφολογίας ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα των 500 εδαφολογικών αναλύσεων ελαιοκαλλιεργειών από δείγματα εδάφους ελαιώνων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.