Το Υπουργείο Εσωτερικών για τις συμβάσεις και τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων

on .

kylikeia

• Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων κυλικείων όλων των σχολικών μονάδων, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, είχε φέρει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων της Ν.Δ. Στ. Καλογιάννης, μετά από σχετικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
Στην απάντησή του στον κ. Καλογιάννη, ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα μείωσης του ύψους των μισθωμάτων και παράτασης των συμβάσεων των κυλικείων. Μεταξύ σημειώνει ότι «προβλέφθηκε η δυνατότητα μείωσης του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το τρέχον σχολικό έτος, έως σαράντα τοις εκατό (40%)». Παράλληλα αναφέρεται και στα μέτρα που ελήφθησαν για την παράταση αλλά και για τη δυνατότητα πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων.
Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στην απάντηση:
4 Προβλέφθηκε ότι εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30η Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.
4 Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα έως 30.6.2021 πρόωρης λύσης των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων εκ μέρους του μισθωτή, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
Ο Στ. Καλογιάννης ενημέρωσε σχετικά τόσο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δ. Δημητρίου, όσο και την Πρόεδρο του Σωματείου Αναδόχων Σχολικών Κυλικείων Νομού Ιωαννίνων Α. Θανασιά.