Κοντά στη Λεωφόρο Νιάρχου θα γίνει το «Πράσινο Σημείο» Δήμου Ιωαννιτών

on .

ANAKYKLOSH KADOI MIKROI

• Με προϋπολογισμό 967.200 ευρώ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» η κατασκευή του «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Ιωαννιτών σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή της Ανατολής (πλησίον της Λεωφόρου Νιάρχου), δυναμικότητας 7.695,6 t/έτος.

Το «Πράσινο Σημείο» προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.
 Οι παρεμβάσεις 
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σύμφωνα με την Πράξη Ένταξης είναι οι ακόλουθες: 
-έργα διαμόρφωσης του γηπέδου 
- έργα υποδομής (πύλη εισόδου-περίφραξη έργου, οικίσκος εισόδου, κτίριο γενικής χρήσης, υπόστεγο, δεξαμενή πλύσης-ύδρευσης-πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων), 
- Η/Μ εγκαταστάσεις (εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού), 
- έργα διαχείρισης ομβρίων, - έργα φύτευσης και άρδευσης, - έργα εσωτερικής οδοποιίας - έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία του.
 Κι άλλα 7 «πράσινα Σημεία» 
Παράλληλα όπως έκανε γνωστό χθες η Περιφέρεια στο πρόγραμμα εντάχθηκαν άλλα επτά «Πράσινα Σημεία» στην Ήπειρο και πιο συγκεκριμένα:
-Ζίτσας, με προϋπολογισμό 863.423,15 (Το Πράσινο Σημείο δυναμικότητας 822.9 t/έτος, θα δημιουργηθεί σε τμήμα του τεμαχίου 782 (πρώην λατομείο Τασούλα).
-Πάργας, 814.878 (δυναμικότητας 977 t/έτος, θα δημιουργηθεί στη θέση «Γορίτσα»).
-Πρέβεζας, 695.828 (δυναμικότητας 2.645 t/έτος, θα δημιουργηθεί στο Ο.Τ. 9 της ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας).
-Νικ. Σκουφά, 925.758 (δυναμικότητας 727t/έτος, θα δημιουργηθεί σε τμήμα του οικοπέδου με κωδ. ΚΑ 040631307066 εμβαδού 9,2 στρεμμάτων του Δήμου Νικολάου Σκουφά,).
-Αρταίων, 870.596 (δυναμικότητας 3.562,10 t/έτος, θα δημιουργηθεί σε τμήμα οικοπέδου συνολικού εμβαδού 25.262,81 τμ στην περιοχή Λεροπούλα).
- Ηγουμενίτσας, 997.489,36 (δυναμικότητας1.831,55 τν/έτος θα κατασκευαστεί σε τμήμα του τεμαχίου 416 αγροκτήματος Νέας Σελεύκειας).
-Ζηρού 765.138 (δυναμικότητας 787.5 t/έτος, θα δημιουργηθεί στη θέση «Γούβες»).