«Πλάτη» στο Συντονιστή από τη Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής

on .

APOKENTROMENH DIOIKHSH HPEIROY

• «Πλάτη» στον βαλλόμενο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη για τις περιβαλλοντικές άδειες που έχει υπογράψει για υδροηλεκτρικό στη Σαμαρίνα καθώς και για άλλες μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βάζει με ανακοίνωσή της η υπαγόμενη στο Συντονιστή Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.
Στη μακροσκελή ανακοίνωσή της αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που αφορά τις αδειοδοτήσεις, σημειώνοντας ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής αδειοδότησης συγκαλείται για όλες τις περιπτώσεις αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων εφόσον μετά το πέρας των γνωμοδοτήσεων διαπιστώνεται παράλειψη γνωμοδότησης που κρίνεται ουσιώδη και εφόσον υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες ή και του κοινού. Καταλήγοντας προσθέτει ότι υπάρχει η δυνατότητα προσβολής των αποφάσεων για τις ΑΕΠΟ από κάθε ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο όργανο ή και η χρήση μέσων έκδοσης προστασίας του κοινού. Αναφέρει μάλιστα ότι από το 2017 μέχρι το 2020 έχουν εκδοθεί από τις δύο διευθύνσεις ΠΕΧΩΣ εκατοντάδες ΑΕΠΟ, από τις οποίες μία μόνο έχει ακυρωθεί και οι άλλες είναι σε ισχύ.