Νερό υπάρχει στην Ήπειρο αλλά απαιτεί ορθολογική διαχείριση!

on .

NERO XEIMARROS KATARRAKTHS

• Μπορεί να έχουμε την τύχη να ζούμε σε μία περιοχή πλούσια σε νερά όπως είναι η Ήπειρος, όμως δεν επιτρέπεται καθησυχασμός, καθώς προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά στην υποβάθμιση της ποιότητας του νερού που ρέει στον υδροφόρο ορίζοντά της.
Απαιτείται λοιπόν περισσότερο από ποτέ σήμερα προστασία των υδατικών μας πόρων και ορθολογική τους διαχείριση για να μη βρεθούμε στο μέλλον μπροστά σε δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό επισημαίνει ο Δρ. Ευάγγελος Νικολάου, Προϊστάμενος Π.Μ. Ηπείρου της Ελληνικής Αρχής

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, ενώ σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και η ΔΕΥΑΙ.

Νερό και προβλήματα
Η Ήπειρος βρίσκεται σε προνομιακή θέση σε ότι αφορά στα αποθέματα υπόγειου νερού αλλά και στην καλή ποιοτική τους κατάσταση. Είναι η «νερομάνα» της χώρας μας δεδομένου ότι φιλοξένει το 15% του υπόγειου υδατικού δυναμικού της, σύμφωνα με τον τοπικό Προϊστάμενο της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Ωστόσο, όπως σπεύδει να τονίσει σε ανακοίνωσή του, το γεγονός ότι το υδατικό μας διαμέρισμα είναι πλεονασματικό δεν πρέπει να μας καθησυχάζει γιατί τοπικά παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα είτε λόγω υπεραντλήσεων είτε λόγω ρύπανσης των υπογείων υδροφόρων. Τα προβλήματα, σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, εστιάζονται κυρίως στη χερσόνησο Πρέβεζας που αντιμετωπίζει υφαλμύρινση υδροφόρων, νιτρορύπανση κλπ. και στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων όπου υφίσταται και η μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση κατά συνέπεια και η ζήτηση νερού είναι αυξημένη.

Δίκτυο παρακολούθησης
«Οι μεγάλες πήγες, οι λίμνες και τα ποτάμια της Ηπείρου αποτελούν μνημεία της φύσης και γεωτόπους απαράμιλλου κάλλους. Τα αρχαία υδρομαστευτικά έργα (Ρωμαϊκό υδραγωγείο κ.α.) αλλά και αυτά της νεότερης ιστορίας μας (τα πηγάδια του Σουλίου κ.α.) έχουν αρχαιολογική και ιστορική αξία. Η ανάδειξη και η προστασία τους θα συμβάλουν στην γεωτουριστική προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας», σημειώνει ο Προϊστάμενος της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.. Όπως προσθέτει, στα κύρια ερευνητικά αντικείμενα της υπηρεσίας περιλαμβάνονται η αναζήτηση, καταγραφή και αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση και την προστασία του.
Για το σκοπό αυτό, το ΙΓΜΕ ήδη από το 2000 σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει δημιουργήσει το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών, το οποίο συνιστούν 1500 υδροσημεία (γεωτρήσεις, πηγές, πηγάδια) σε όλη τη χώρα, στα οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται μετρήσεις που αφορούν στις ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους των υπογείων νερών της χώρας μας.

Η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων
Αναφορά στην ανάγκη διεύρυνσης των συνεργασιών των φορέων διαχείρισης ύδατος για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου κάνει η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα. Συνεργασιών που, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, «επιβάλλεται να επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα των κρατών και να ενισχύουν διακρατικές συνεργασίες για την ανάπτυξη προτύπων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά και την υιοθέτηση κοινών καλών πρακτικών για την ασφαλή διάθεση πόσιμου νερού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα της περιοχής μας».
Μία τέτοιου είδους στοχευμένη συνεργασία αποτελεί, όπως τονίζει και το πρόγραμμα με το ακρωνύμιο SAVE WATER στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος η ΔΕΥΑΙ στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Ελλάδα-Αλβανία. Βασικός στόχος της διακρατικής αυτής συνεργασίας είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ποιοτική παρακολούθηση, την καταγραφή των καταναλώσεων αλλά και τον περιορισμό των διαρροών στον βασικό πολεοδομικό της πόλης των Ιωαννίνων.
Καταλήγοντας, η ΔΕΥΑΙ σημειώνει πως στηρίζει έμπρακτα τον στόχο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό επεκτείνοντας τις δράσεις της μέσω κοινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του φυσικού περιβάλλοντος για «αυτοπροστασία» και «ανανέωση».
Καλεί δε και τους δημότες των Ιωαννίνων, στον βαθμό που τους αναλογεί, «να κάνουν ορθολογική χρήση αυτού του πολύτιμου αγαθού που μας παρέχεται από την φύση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΗΣ