Μπορούν να πάνε ΒΙ.ΠΕ. οι μονάδες βιορευστών!

on .

BIOREYSTA

• Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν στους Δήμους Ζίτσας και Δωδώνης οι επενδύσεις που αφορούν στην εγκατάσταση μονάδων καύσης βιορευστών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κι’ αυτό επειδή θεωρείται ότι αφενός θα επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τις συγκεκριμένες περιοχές και αφετέρου δεν θα υπάρξει πρακτικό αναπτυξιακό όφελος απ’ αυτές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Δωδώνης παρενέβη στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις του κατά των δύο μονάδων παραγωγής ενέργειας που πρόκειται να χωροθετηθούν στη θέση «Πολτσές – Μάντρα Κλαρί», της Τοπικής Κοινότητας Λύγγου του Δήμου Ζίτσας.
Ο πρόεδρος του ΠΕΣΠΑ ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, αν και έγινε μια πρώτη, άτυπη συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, των υποψήφιων επενδυτών και των φορέων που εκφράζουν αντιρρήσεις για το έργο.

Αρνητικές συνέπειες
Οι υπό αδειοδότηση δύο μονάδες στα γειτονικά αγροτεμάχια (1316 και 1299&1304) της Τ.Κ. Λύγγου απέχουν ελάχιστα από την Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης του Δήμου Δωδώνης, όπως δε προκύπτει από νεότερα δεδομένα, που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ, οι ίδιοι υποψήφιοι επενδυτές σχεδιάζουν να κατασκευάσουν συνολικά οχτώ ίδιες μονάδες, στη συγκεκριμένη περιοχή, ενδεχόμενο που σημαίνει υπέρμετρη περιβαλλοντική επιβάρυνση για τους κατοίκους των περί ου ο λόγος Κοινοτήτων.
Το υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης κατατέθηκε σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου, με την οποία είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην εν λόγω επένδυση, γιατί θεωρεί πως ως γειτνιάζουσες με πολλές ιδιοκτησίες της Κοινότητας Κωστάνιανης, οι μονάδες βιορευστών θα υποβαθμίσουν με μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές συνέπειες, την ποιότητα της καθημερινής ζωής των κατοίκων, αλλά και θα θίξουν τα πολιτιστικά μνημεία του Δήμου Δωδώνης που βρίσκονται στην περιοχή (Ιερός Ναός Ταξιαρχών Κωστάνιανης, Εκκλησία της Παναγιάς στη θέση «Καστέλι»), όπως και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Δωδώνης. Παράλληλα, με την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης, δημιουργούνται, όπως αναφέρεται, τετελεσμένα σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου Δωδώνης, δεδομένου ότι έχει ήδη υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

Ολοφάνερη κατάτμηση
Όσον αφορά τις υπό εξέταση δύο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο Δήμος Δωδώνης δηλώνει αντίθετος κάνοντας καταρχήν λόγο για καταφανή περίπτωση κατάτμησης, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ.
Πρόκειται για δύο ίδια, έργα με ταυτόσημα χαρακτηριστικά, τα οποία τοποθετούνται σε όμορα αγροτεμάχια με τη μεταξύ τους απόσταση να είναι μερικά μέτρα και έχουν και τον ίδιο φορέα υλοποίησης. Όπως τονίζεται στο υπόμνημα, «αποτέλεσμα της ανωτέρω ανεπίτρεπτης κατάτμησης, είναι να αποτρέπεται η συνθετική εξέταση και συνολική εκτίμηση των σωρευτικών συνεπειών και επιπτώσεων του όλου ενιαίου έργου και των δύο μονάδων στο περιβάλλον».
Όπως επισημαίνεται, οι δύο ΜΠΕ δικαιολογούν την επιλογή της θέσης ως πλέον κατάλληλης, διότι υποτίθεται ότι ικανοποιεί τα δεδομένα του εφοδιασμού της μονάδας με πρώτη ύλη, ωστόσο από τη μελέτη προκύπτει ότι η προμήθεια των πρώτων υλών θα γίνεται από εταιρείες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, καθώς και από αντίστοιχες επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία και η Ισπανία! Επιπλέον, η μελέτη δεν αναφέρει εταιρείες προμήθειας πρώτων υλών που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των μονάδων.

Υπάρχει και η ΒΙ.ΠΕ.!
Ο Δήμος Δωδώνης δεν παραλείπει να επισημάνει πως δεν ελήφθησαν υπόψη άρθρα του ισχύοντος Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Ηπείρου που προτείνει τη χωροθέτηση κατά προτεραιότητα σε βιομηχανικές περιοχές, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «στην προκειμένη περίπτωση, δεν εξετάστηκε η εναλλακτική λύση χωροθέτησης του επίμαχου έργου σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως περιοχή υποδοχής βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παρ’ όλο που το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων διαθέτει τέτοια, λειτουργεί δε στην περιοχή και οργανωμένος εκ του νόμου υποδοχέας τέτοιων δραστηριοτήτων, ήτοι η ΒΙΠΕ Ιωαννίνων».
Καταλήγοντας στο υπόμνημά του, σημειώνει την ανάγκη να γίνει από το ΠΕΣΠΑ διεξοδική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου καθώς και της ορθότητας των ΜΠΕ, δεδομένου ότι για την υλοποίησή του δεν απαιτείται άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ, αλλά ούτε και άδεια εγκατάστασης, ούτε και άδεια λειτουργίας, παρά μόνο η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.