Δοκιμαστικά για ένα χρόνο θα λειτουργήσουν οι ΣΜΑ

on .

sma

• Πρυτάνευσε η λογική στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου για τη λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς στη χθεσινή του συνεδρίαση τελικά να λειτουργήσουν δοκιμαστικά για ένα χρόνο και με βάση τα κόστη που θα προκύψουν να ετοιμαστεί ο διαγωνισμός για την κανονική του λειτουργία. «Παρελθόν» θα πρέπει να θεωρείται και η δεκαετής λειτουργία τους -στη συνέχεια- από ιδιώτες όπως προέβλεπε η διακήρυξη που απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, καθώς κέρδισε έδαφος η πρόταση για μικρότερη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Καταλυτική για την αλλαγή στάσης της πλειοψηφίας του Δ.Σ. αποτέλεσε η απόρριψη της πρώτης απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση που έδωσε χρόνο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και με την Περιφέρεια, η οποία δια στόματος του Περιφερειάρχη είχε ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η σύμβαση που είναι σε ισχύ και προβλέπει δοκιμαστική λειτουργία ενός τουλάχιστον εξαμήνου των ΣΜΑ. Αυτός φαίνεται να είναι και ένας από τους λόγους που ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ υπαναχώρησε και της πρόθεσής του να προσφύγει δικαστικά κατά της αρνητικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος που ήταν ο βασικός «πολέμιος» της επιλογής της πλειοψηφίας να προχωρήσει ο μακροχρόνιος διαγωνισμός, κατέθεσε χθες μια ακόμη πρόταση. Συγκεκριμένα ζήτησε από τον Πρόεδρο του Φορέα (Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - ΑΣΔΣΑ) να αναθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για το κόστος με βάση τη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ, να εξετάσει δύο σενάρια: Την κοστολόγηση της λειτουργίας και με ιδιώτη και με τις υπηρεσίες των Δήμων.