Υποχρεωτική η επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων

on .

AGROTHS RANTISMA

• Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με ανακοίνωσή της ενημερώνει όλους τους κατόχους ψεκαστικών μηχανημάτων ότι πλέον είναι υποχρεωτική η επιθεώρηση όλων των ψεκαστικών μηχανημάτων είτε είναι αυτοκινούμενοι, είτε δυναμοδοτούμενοι από γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα, είτε έχουν ανεξάρτητη - αυτόνομη πηγή δυναμοδότησης (όπως π.χ. ψεκαστικά αυλού που φέρονται επί αγροτικών αυτοκινήτων ή ρυμουλκούμενων πλατφορμών, ψεκαστικά θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων σταθεροί και ημιφορητοί/ημικινητοί ψεκαστήρες κ.λπ.).
Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι επινώτιοι ψεκαστήρες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται (τουλάχιστον σε αυτήν την φάση) σε αντίστοιχη υποχρέωση.
Επιπλέον, κάνει γνωστό ότι επιβάλλεται πρόστιμο από 300 ευρώ έως 5.000 ευρώ:
- Στους ιδιοκτήτες ψεκαστικών που δε μεριμνούν για την καταγραφή ή/και την επιθεώρηση του εξοπλισμού τους και ο εξοπλισμός τους δε φέρει αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker).
- Στους ιδιοκτήτες ψεκαστικών που φέρουν αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker), αλλά διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του ψεκαστικού αποκλίνει από εκείνη που αποτυπώνεται στην έκθεση τεχνικού ελέγχου και στο πιστοποιητικό επιθεώρησης.
-Σε όποιον διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό που δεν είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker).
•Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων, στο τηλέφωνο 2651364120 (κα Σταυράτη Αγγελική).