Αρνητική η Επιτροπή Περιβάλλοντος για επτά νέα φωτοβολταϊκά πάρκα

on .

FOTOBOLTAIKO PARKO

Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου που συνεδρίασε χθες για επτά περιβαλλοντικά πάρκα, δύο στην Δ.Ε. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας και πέντε σε περιοχές του Δήμου Ζίτσας.
Η αρνητική γνωμοδότηση για τα δύο της Ηγουμενίτσας κατά βάση οφείλεται στην επισήμανση που έγινε από την Πρόεδρο της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχη Σταυρούλα Μπραϊμη, ότι πρόκειται για διάσπαση ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού προφανώς για λόγους κατάτμησης και ευκολότερης αδειοδότησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η αρνητική γνωμοδότηση για τα πέντε που αφορούν το Δήμο Ζίτσας, έχει τη βάση της στη μη ενημέρωση του Δήμου εκ μέρους των επενδυτών, καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και δημοτικές εκτάσεις.
Αναλυτικά τα εν λόγω φωτοβολταϊκά έργα είναι τα εξής:
• Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 15,028 MWp, στη θέση «Ξενές», στο Αγρόκτημα Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου.
• «Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 15,028 MWp, «ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 1», που θα εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Σπαθαραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου
• «Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Γραμμένο 1», στη θέση «Πριανταλίτσα» Κομπόπουλο στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.
• Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Γραμμένο 2», στη θέση «Πριανταλίτσα» και των συνοδών του έργων , στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας,
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, με ονομασία «Γραμμένο 3», στη θέση «Κάτσου, στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.
• Φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, «Καρίτσα 2», στη θέση «Μελίσσια» και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.
• Περιβαλλοντική αδειοδότηση για τον φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των συνοδών του έργων, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW, με ονομασία «Καρίτσα 3», στη θέση «Μελίσσια», στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών και Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.
Αντίθετα θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για άλλες ΜΠΕ και συγκεκριμένα για:
• «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, δυναμικότητας 80 m3/ ώρα, που λειτουργεί στη θέση «Λιάτσi», της Τ.Κ. Ζωοδόχου Ιωαννίνων»
• Λειτουργία του λιμένα Πλαταριάς, στη Δ.Ε. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
• «Τροποποίηση ΑΕΠΟ, πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 64.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση δυναμικότητας από 40.000 πτηνά πάχυνσης σε 64.000 πτηνά), εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην θέση «Λιθιές», στην Τ.Κ. Κουτσελιού.
• «Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 31.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μεσαριά», της Τ.Κ. Χανόπουλου, Δ.Ε Αρταίων.
• Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 550 kW, που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ρέματος Μανουράς, της Δ.Ε. Μαστοροχωρίων του Δήμου Κόνιτσας.