Διαφωνία για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπ. Ιωαννίνων

on .

PANEPISTHMIO IOANNINON
• Η Ένωση Νηπιαγωγών σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της στην πρόταση που περιλαμβάνεται στο υπό διαμόρφωση Στρατηγικό Σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για μεταφορά του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΑΦΠΠΗ) από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, όπου ανήκουν τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών. Καταλήγοντας η Ένωση υποστηρίζει:
 «Τα Τμήματα ΑΦΠΠΗ και Νηπιαγωγών διαφοροποιούνται ως προς τους σκοπούς και στόχους που καλούνται να επιτύχουν, το διαφορετικό φάσμα ηλικιών που απευθύνονται και των ιδιαίτερων αναγκών που ικανοποιούν. Για αυτό και υποστηρίζονται από διαφορετικά Προγράμματα Σπουδών. Ως εκ τούτου οι απόφοιτοι των Τμημάτων Νηπιαγωγών διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι απόφοιτοι των Τμημάτων ΑΦΠΠΗ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κοινωνικές δομές της ΤΑ, υπαγόμενες στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Πέραν των παραπάνω, η ενδεχόμενη μεταφορά του Τμήματος ΑΦΠΠΗ στην ίδια Σχολή που υπάγεται το Τμήμα Νηπιαγωγών πιθανόν να δημιουργήσει εκ νέου σύγχυση ως προς τη διάκριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δύο κλάδων, κάτι που έχει ήδη ρυθμιστεί τόσο με τη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, όσο και με τους προαναφερθέντες Νόμους. 
Αδυνατώντας να αντιληφθούμε αντικειμενικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς, λόγους που στηρίζουν την παραπάνω πρόταση, θεωρούμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μόνο προβλήματα και δυσλειτουργίες θα επιφέρει. Συνεπώς ζητάμε την ανάκλησή της».