Το 2ο Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων σε έργο ανάπτυξης σύγχρονων ιστοσελίδων

on .

epal

• Tην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό σύγχρονων ιστοσελίδων, κατάλληλο για τους μαθητές και τους μαθητευόμενους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει στόχο του το έργο με τίτλο «An Open Source e-Learning Platform for Training Vocational Students, Apprentices and Graduates on Web Design and Development», στο οποίο συνεχίζει τη δραστηριοποίησή του το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιωαννίνων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΑ2 ERASMUS+ και είναι οργανωμένο σε τρία μέρη.
Το πρώτο αφορά σε ένα πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής για το θέμα «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων για αρχάριους», το δεύτερο αφορά στον «Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων» κατάλληλο για μαθητές Πληροφορικής της 2ης Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου και το τρίτο έχει το ίδιο θέμα αλλά απευθύνεται σε μαθητές της 3ης Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, απόφοιτους πληροφορικής και υπαλλήλους πληροφορικής.