Ακόμη 23 χλμ ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στο Δ. Αρταίων

on .

tsirogianis
• Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός ακόμη έργου για τον πρωτογενή τομέα της Άρτας, αρχίζει να πραγματοποιείται, καθώς υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννη και του αναδόχου του έργου, η σύμβαση «Ασφαλτοστρώσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αρταίων».
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό του 1.948.000,00 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛOΔΗΜΟΣ» και από δημοτικούς πόρους.
Το έργο αφορά τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών οδών του Δήμου Αρταίων σε αγροτικούς δρόμους,  μήκους 23 χιλιομέτρων. Οι δρόμοι οδηγούν σε αγροτικές και κτηνό-πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η ασφαλτόστρωση θα βοηθήσει ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των αγροτών και των κτηνό-πτηνοτρόφων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής.
Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο εξαιτίας της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, γεωργικών καλλιεργειών και επιχειρήσεων του Δήμου Αρταίων.