Αιολικά πάρκα με όρους και σύμφωνη γνώμη των Δήμων

on .

AIOLIKO PARKO 1

• «Ναι» στα αιολικά πάρκα, αλλά μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είπε χθες και το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, το οποίο συζήτησε το ζήτημα που προκύπτει μετά την έγκριση πολλών αιτήσεων από τη Ρ.Α.Ε..
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου Χρήστος Ντακαλέτσης ανέφερε ότι η πλειοψηφία των έργων αυτών αποτελούν βιομηχανικού τύπου αιολικά πάρκα και βάσει της ισχύουσας κατάταξης, οι άδειες για έργα κατηγορίας Α1 (άνω των 60 MW) δίνονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, για έργα κατηγορίας Α2 (από 10 ως 60 MW) από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και για έργα κατηγορίας Β (από 0 μέχρι 10 MW) από τις Περιφέρειες.
Ο κ. Ντακαλέτσης, έθεσε και το θέμα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων, το οποίο χαρακτήρισε «παρωχημένο», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να γίνει από κανέναν αποδεκτή η απεμπόληση του δικαιώματος έκφρασης αποφασιστικής γνώμης από τις τοπικές κοινωνίες.
Τις αντιδράσεις των τοπικών τους κοινωνιών για σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα ή τοποθέτηση ανεμογεννητριών, μετέφεραν στο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου οι Δήμαρχοι Ζαγορίου Γιώργος Σουκοβέλος, Μετσόβου Κωνσταντίνος Τζαφέας και Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης.
Σε διαφορετικό «μήκος κύματος» ήταν ο Δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης, ο οποίος περιέγραψε την περίπτωση του αιολικού πάρκου στον Κασιδιάρη που είχε τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας και το οποίο πρόκειται να αποφέρει σημαντικά έσοδα στον ακριτικό Δήμο, αν και αναγνώρισε ορισμένα προβλήματα που προκαλούνται στην περιοχή.

Οι άξονες της απόφασης
Οι προτάσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και συνιστούν τους άξονες της απόφασης του Δ.Σ. της είναι οι εξής:
4 Πάγωμα όλων των αδειών από τη ΡΑΕ όπως και λοιπών αδειοδοτήσεων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
4 Τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης ως προς τους τιθέμενους εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ και την ανάλυση του βαθμού επίτευξης αυτών έως σήμερα από τους πλέον επίσημους φορείς.
4 Ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη διαβούλευση της αξιολόγησης και αναθεώρησης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ και ικανός χρόνος διάρκειας αυτής ώστε να υποβληθούν τεκμηριωμένα οι απόψεις όλων των φορέων.
4 Αναθεώρηση των αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, τόσο πριν την κατασκευή των έργων όσο και κατά την λειτουργία τους, με αύξηση του προβλεπόμενου σήμερα ποσοστού 3% επί των εσόδων. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος απόδοσης αυτών των οικονομικών ωφελημάτων ώστε να κατευθύνονται συνολικά στις περιοχές που θίγονται από τα αιολικά έργα και όχι μόνο στις Κοινότητες που φιλοξενούν τις ανεμογεννήτριες.
4 Απαίτηση για τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης έργων ΑΠΕ.
4 Υψομετρικό όριο 1.000 μέτρων, άνω του οποίου να μη δύναται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην Ήπειρο, εφόσον δεν έχουν αποφασιστική γνώμη οι Δήμοι.
4 Απαγόρευση εγκατάστασης έργων ΑΠΕ σε περιοχές όπως Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί και περιοχές Natura.
Τέλος ζητείται να δημιουργηθεί «κουμπαράς» με μέρος από τα ακαθάριστα έσοδα για κάθε έργο ΑΠΕ, ώστε με το πέρας της κάθε επένδυσης ο άμεσα ενδιαφερόμενος Δήμος να χρηματοδοτεί την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.