Αναβαθμίζονται τα Αλιευτικά Καταφύγια Πρέβεζας - Λυγιάς

on .

preveza

• Παρεμβάσεις που αφορούν στο Αλιευτικό Καταφύγιο της Πρέβεζας και της Λυγιάς αντίστοιχα θα υλοποιηθούν μετά την ένταξη της πρότασης που υπέβαλλαν ο Δήμος και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, δράση «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».
Το πρώτο έργο προϋπολογισμού 234.000,00 ευρώ περιλαμβάνει συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης Αλιευτικού Καταφυγίου Πρέβεζας, όπως δημιουργία θέσεων στάθμευσης εκτός του καταφυγίου, ελεγχόμενη πύλη εισόδου-εξόδου των χρηστών, τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου παράπλευρα της εισόδου που θα χρησιμοποιείται ως μικρό φυλάκιο ελέγχου κ.λ.π..
Το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 40.126,40 ευρώ αφορά εργασίες καθαρισμού του Αλιευτικού Καταφυγίου Λυγιάς. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί εξυγίανση του πυθμένα και απομάκρυνση φερτών υλικών έτσι ώστε να αποκατασταθεί το λειτουργικό του βάθος και να καταστεί ακόμη πιο ασφαλές και λειτουργικό.
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να καλύψουν πάγια αιτήματα των αλιέων που αφορούν τα δύο αλιευτικά καταφύγια. Στο μεν αλιευτικό καταφύγιο της Πρέβεζας έχουμε σχεδιάσει υποδομές που θα ενισχύσουν σημαντικά την ασφάλεια του χώρου έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κλοπές ή δολιοφθορές στα σκάφη, ενώ στο αλιευτικό καταφύγιο της Λυγιάς θα δημιουργηθούν πλέον περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού».