Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για 7.000 ανέργους

on .

oaed

• Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα δημιουργίας 7.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας (Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας), με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους 50 ετών και άνω.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:
•473 € για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών
•568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
•615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
•710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω
-Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr