Δηλώσεις για οικογενειακούς τάφους στο Δήμο Πρέβεζας

on .

preveza

• Ο Δήμος Πρέβεζας με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους δημότες του, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επί οικογενειακού τάφου παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:1. Αίτηση, 2. Υπεύθυνη Δήλωση, 3. Αντίγραφο ταυτότητας δηλούντων & 4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών ενταφιασμένου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλούντος (έτσι ώστε να φαίνεται η συγγενική σχέση του αιτούντα με τους ενταφιασμένους).