Διαβούλευση από την Περιφέρεια για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

on .

PERIFEREIA HPEIROY

• Η διαβούλευση για τον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ξεκινάει όπως ανακοίνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία  αναφέρει τα ακόλουθα:
«Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης, ενώ ξεκινά ο σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των Φορέων και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου στην διαδικασία καταγραφής απόψεων για τις αναπτυξιακές προοπτικές της καθώς όλοι έχουμε μια κοινή συνισταμένη: την βελτίωση του μέλλοντος του τόπου μας».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. Αρκεί η συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα www.peproe.gr/op2027.