Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ζηρού

on .

zhros

• Σε ορισμό νέων αντιδημάρχων προχώρησε ο Δήμαρχος Ζηρού Ν. Καλαντζής. Η θητεία τους ορίζεται έως 30-6-2022.
Συγκεκριμένα νέοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ανέλαβαν ήδη τα καθήκοντά τους, ορίστηκαν οι εξής:
1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, διοικητικών, οικονομικών και άλλων υπηρεσιών, ενώ θ΄ αναπληρώνει τον Δήμαρχο Ζηρού σε περίπτωση απουσίας.
2. Τάσης Απόστολος αρμόδιος, για θέματα καθημερινότητας και Περιβάλλοντος και με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δ.Ε. Ανωγείου.
3. Ζάβαλης Βασίλειος, αρμόδιο ςγια θέματα Τεχνικών έργων -Μελετών- Πολεοδομίας – Ύδρευσης -Αποχέτευσης.
4. Ρεμπής Ζήκος με κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δ.Ε. Θεσπρωτικού και Κρανέας.
5. Γκάρτζιος Χρήστος με αρμοδιότητες στους τομείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Τουρισμού.