Ικανοποίηση ΠΕΔ για το έργο της Πολυφωνικής Μουσικής

on .

POLYFONIKA POGONIOY 19 12 19

• Ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη εκφράζει η ΠΕΔ Ηπείρου για την ευελιξία με την οποία αντιμετώπισαν όλοι οι Εταίροι την κατάσταση, προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζονταν έως τώρα, για να συνεχίσουν την επίτευξη των στόχων του Έργου POLYPHONIA, το οποίο στοχεύει στην «Ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού, μέσω της διατήρησης της Πολυφωνικής Μουσικής, ως μοναδικό στοιχείο της Διασυνοριακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η Ένωση είναι επικεφαλής εταίρος του έργου, στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο Δήμος Πωγωνίου, ο Δήμος Δερόπολης, το Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιφέρειας του Αργυρόκαστρου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας.
Συνοπτικά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ολοκληρώθηκαν το Αποθετήριο της Πολυφωνικής Μουσικής, η Θεματική Διαδρομή του Έργου, η Πολιτιστική Εταιρική του Ταυτότητα (Brand) και η Μελέτη για τη διατήρηση της πολυφωνικής μουσικής και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
Οι Εταίροι με το Αποθετήριο της Πολυφωνικής Μουσικής είχαν ως στόχο τη δημιουργία πλήρους ψηφιακής βάσης δεδομένων της πολυφωνικής κληρονομιάς των Περιοχών Παρέμβασης -της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας- δίνοντας πρόσβαση σε πολυφωνικά μουσικά κομμάτια, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, κ.α..
Σημειώνεται πως η Θεματική Διαδρομή του Έργου POLYPHONIA, έχοντας στο κέντρο της την πολυφωνική μουσική, εστιάζει στη σχέση μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμου τουρισμού, προβάλλοντας σημαντικά με αυτό τον τρόπο ιστορικούς, πολιτιστικούς και φυσικούς προορισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας.