Μπαίνει τάξη στη λειτουργία της ΔΕΥΑΙ

on .

DEYAI SHMA 13 3 2019

• Σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, στις 29 και τις 30 Δεκεμβρίου η ΔΕΥΑΙ ενέκρινε τον Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό της για το νέο έτος 2021.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης το Πρόγραμμα Έργων, είναι ρεαλιστικό καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες του Δήμου με έργα που μπορεί να υλοποιηθούν μέσα στο 2021. Αναδιαμόρφωση έγινε και του προϋπολογισμού, ώστε να είναι αξιόπιστος και να μην απαιτούνται στη συνέχεια πολλές αναμορφώσεις.
Αποπληρώνονται οφειλές
Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση οι οφειλές εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΗ και τον ΣΥΔΛΙ, δυο πραγματικές «πληγές» για την επιχείρηση, βρίσκονται πλέον σε δρόμο αποπληρωμών. Για τη μεν ΔΕΗ οι παλιές οφειλές είναι μηδενικές πλέον και η Επιχείρηση κατόρθωσε να επιτύχει και την έκπτωση συνέπειας στους τρέχοντες λογαριασμούς, για δε τον ΣΥΔΛΙ προχώρησε σε ρύθμιση την οποία ακολουθεί πιστά παρά την ομολογουμένως δυσμενή συγκυρία.
Ικανοποίηση για την εισπραξιμότητα
Παρά τη μείωση της κατανάλωσης νερού εξαιτίας του κορωνοϊού από μεγάλους καταναλωτές όπως τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιπλέον είναι αισθητή η απουσία των περισσοτέρων φοιτητών από την πόλη, οι εισπράξεις από την κατανάλωση το 2020 φθάνουν το 95% των εισπράξεων του 2019.
Απόντες
Τέλος η Διοίκηση της ΔΕΥΑΙ «καυτηριάζει» το γεγονός ότι αν και οι δυο συνεδριάσεις έγιναν με τηλεδιάσκεψη, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης (παράταξη Μπέγκα), οι οποίοι διαμαρτύρονταν συνεχώς για τις δια περιφοράς συνεδριάσεις, απουσίασαν και πάλι χωρίς καμία ενημέρωση ή δικαιολογία.