Ενισχύονται τα ΚΤΕΛ για τις απώλειες από την πανδημία

on .

LEOFOREIO YPERASTIKO DROMOS

• Σημαντικές απώλειες και στα αστικά - υπεραστικά λεωφορεία (ΚΤΕΛ) έχουν προκαλέσει – όπως ήταν αναμενόμενο – οι περιορισμοί στις μετακινήσεις αλλά και στον αριθμό των επιβατών ανά διαδρομή.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, διατίθενται 20 εκατ. ευρώ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση των εν λόγω επαγγελματιών.
Για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης.
-Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
- ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
Σύμφωνα με την απόφαση, το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (53 λεωφορεία) θα αποζημιωθεί με 205.683 ευρώ, ενώ το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων (157 λεωφορεία) με 569.116 ευρώ.
Το Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας (23 λεωφορεία) με 89.258 ευρώ και το Υπεραστικό Άρτας (74 λεωφορεία) με 268.246 ευρώ.
Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πρέβεζας (59 λεωφορεία) με 213.871 ευρώ.
Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας (46 λεωφορεία) με 166.747 ευρώ.