362.000 ευρώ –μέσω «Φιλόδημου»- για επέκταση του καταφυγίου αδέσποτων

on .

ADESPOTA KATAFYGIO DHMOY

• Η ένταξη της πρότασης του Δήμου Ιωαννιτών για επέκταση του καταφυγίου αδέσποτων στον «Φιλόδημο», αναμένεται να λύσει μερικώς το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη και τα περίχωρα με τα δεκάδες παρατημένα ζώα που κυκλοφορούν.
Στο εν λόγω πρόγραμμα εκτός από την επέκταση του κτιρίου φιλοξενίας, εντάχθηκε και η προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 362.181 ευρώ.
Με το συγκεκριμένο έργο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, το καταφύγιο θα μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω για την φιλοξενία και την φροντίδα μεγαλύτερου αριθμού ζώων, ενώ θα εξοπλιστεί με όλα τα μέσα που απαιτούνται.
Η πράξη που εντάχθηκε περιλαμβάνει δύο υποέργα:
- Προσθήκη κατ’ επέκταση κτιρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ιωαννιτών με προϋπολογισμό 262,183 ευρώ.
- Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού- σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας προϋπολογισμού 99.998 ευρώ.
Στόχος του Δήμου είναι να προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση για την υλοποίηση του έργου.
Βέβαια, όπως έχει τονίσει επανειλημμένα ο «Π.Λ» το πρόβλημα δεν πρόκειται αν λυθεί μόνο με την λειτουργία του καταφυγίου. Χρειάζονται συλλογικές δράσεις και κυρίως ευαισθητοποίηση ώστε να μην εγκαταλείπονται ζώα στους δρόμους.
***
Στο μεταξύ, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 600.000 ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται ως εξής:
α) Ποσοστό 19,3% για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 514.345,76 €.
β) Ποσοστό 10,3% για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 85.605,34 €.
Σύμφωνα με τον πίνακα για το Δήμο Ιωαννιτών το σύνολο της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης ανέρχεται σε 5.018,37 ευρώ, ενώ για το Δήμο Ζίτσας 1.838,30 ευρώ.