Να γίνει μοριακό τεστ σε όλους τους νεοσύλλεκτους

on .

STRATIOTES PLATH

• Nα υποβληθούν όλοι οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες που πρόκειται να καταταγούν τον ερχόμενο Ιανουάριο σε μοριακό έλεγχο, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα να εισέλθει κάποιος ασθενής στο Στρατόπεδο, προτείνει με επιστολή της προς τη Διοίκηση της 8ης Μ/Π Ταξιαρχίας η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου. Επίσης προτείνει μείωση των ατόμων στους θαλάμους κατά 50%, επαναφέρει το αίτημα για κατάργηση της εκτέλεσης υπηρεσιών στα Κέντρα Φιλοξενίας μεταναστών Κατσικά και Δολιανών, ενώ ζητά και την εκ περιτροπής εργασία του προσωπικού εκτός των Μονάδων.
Η Ένωση ζητά επίσης να δοθούν οι επιπλέον εκτός έδρας ημέρες που δόθηκαν στο προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων που υπηρετεί σε ΤΕΠ, ΜΕΘ και πτέρυγες COVID 19 στο σύνολο του προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων. «Η Ένωσή μας έχει γίνει δέκτης εκ νέου αναφορών συναδέλφων μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ύπαρξη κρουσμάτων σε στρατόπεδο της ΠΕ Ιωαννίνων και κατόπιν μελέτης προτείνει τα παρακάτω άμεσα μέτρα προστασίας για αυτούς και κατ’ επέκταση στις οικογένειές τους εφόσον το λειτούργημα του Στρατιωτικού αλλά και η ιδιαιτερότητα της εργασίας του δεν επιτρέπουν πολλές φορές την απομόνωση ή την παύση κύριων καθημερινών δραστηριοτήτων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», υπογραμμίζεται εισαγωγικά στην επιστολή της η Ένωση.