«ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ»: Μια δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας στο Πανεπ. Ιωαννίνων

on .

agrodiatrofi

• Η πρώτη επιστημονική συνάντηση- έναρξη του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων, (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)» πραγματοποιήθηκε χθες με τηλεδιάσκεψη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση και την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με στόχο την ανάπτυξη και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων της Ηπείρου και της χώρας μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προδιαγραφές ασφάλειας, στα υλικά συσκευασίας και στις συνθήκες συντήρησης καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού βιολειτουργικών προϊόντων.
Tο αντικείμενο της πρότασης περιλαμβάνει επιλεγμένα σημαντικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα της Ηπείρου και της χώρας μας και επιλεγμένα τρόφιμα, όπως: α) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, β) το κρέας και τα συναφή προϊόντα, γ) τον οίνο, δ) το ελαιόλαδο, ε) τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών, στ) τα προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ζ) τα βιολειτουργικά προϊόντα.
Η προτεινόμενη ερευνητική πρόταση έχει, επίσης, στόχο – όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση - να συνενώσει δράσεις και να εδραιώσει ερευνητικές ομάδες, με συνέργειες ερευνητικών εργαστηρίων μεταξύ:
2 των πέντε Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Χημείας, Γεωπονίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και Ιατρικής, και
2 του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.Α.) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε να αξιοποιηθεί ο καινοτόμος επιστημονικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί και να αναπτυχθούν πρωτοπόρες μέθοδοι και τεχνολογίες για τον εξειδικευμένο χαρακτηρισμό τροφίμων, της ποιότητας, της ασφάλειας και της αυθεντικότητας αυτών στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα, αλλά και της μεταποίησης και συντήρησης των τελικών προϊόντων.
Στο έργο θα συμμετέχουν 32 καθηγητές, 10 μέλη Ε.ΔΙ.Π. και 68 νέοι ερευνητές (μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και Αναπλ. Επιστημονικώς Υπεύθυνος ο Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντίνου του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.