Άνοιξε η «ΕΡΓΑΝΗ» για δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας

on .

ergani

• Άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων/εργοδοτών κλειστών με κρατική εντολή ή πληττόμενων, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, για το μήνα Νοέμβριο 2020.
Εργοδότες κλειστών και πληττόμενων επιχειρήσεων μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις των αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους ως εξής:
- έως τις 24 Νοεμβρίου των κλειστών επιχειρήσεων
- έως τις 7 Δεκεμβρίου εργοδότες των πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει ΚΑΔ.

Web Baner Antigoni