Ένα «δίχτυ προστασίας» και για τους κτηνοτρόφους της Ηπείρου

on .

KTHNOTROFOI

• Δάνεια με ευνοϊκούς όρους, στήριξη επενδύσεων, παροχή κινήτρων για προσέλκυση νέων και εκσυγχρονισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μείωση φορολογικών συντελεστών και καταπολέμηση των ελληνοποιήσεων είναι σε γενικές γραμμές τα βασικότερα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον κλάδο των χοιροτρόφων και γενικότερα των κτηνοτρόφων σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο Μάκης Βορίδης σε ερωτήσεις του Σταύρου Καλογιάννη.
Ο Γιαννιώτης βουλευτής απευθύνθηκε στον Υπουργό έπειτα από τη συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο του Νέου Χοιροτροφικού Συλλόγου Ηπείρου Αρ. Εξάρχου και κοινοποίησε χθες τις απαντήσεις τις οποίες έλαβε κάνοντας λόγο για σημαντικά μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον κορωνοϊό.
Ευνοϊκές ρυθμίσεις
Με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικό τομέα επισημαίνει ο Μάκης Βορίδης στην απάντησή του προς τον Στ. Καλογιάννη, προσθέτοντας πως στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, έχουν προταθεί στην Ε.Ε. και έχουν γίνει εν μέρει αποδεκτές τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης.
Αυτές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων, μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1η αίτηση πληρωμής, αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, αλλά και του ποσοστού πληρωμής προκαταβολών σε δικαιούχους για ενίσχυση της ρευστότητάς τους και δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο. Επίσης, για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.
Για χοιροτρόφους…
Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η δυνατότητα υπερδέσμευσης αξιοποιήθηκε και για την ένταξη περισσότερων επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, στα τοπικά προγράμματα LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενώ ειδικά για τον κλάδο της χοιροτροφίας, επισημαίνει ότι δύναται να ενισχυθεί και από τα υπομέτρα «Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς» και «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας». Επίσης, δύναται να ενισχυθεί και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Η προσέλκυση νέων
Στην αναλυτική του απάντηση προς τον κ. Καλογιάννη ο Μάκης Βορίδης δεν παραλείπει να αναφερθεί στην ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της ηλικιακής σύνθεσης του γεωργο - κτηνοτροφικού τομέα, η οποία επιδιώκεται από το υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης με την παροχή κινήτρων στο μέτρο των νέων γεωργών, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δύο φορές, κατά προτεραιότητα, σε νέους αγροτικών ή μη περιοχών, αλλά και με την επαγγελματική τους κατάρτιση μέσω του συστήματος συμβουλών που θα τους υποστηρίζει. Περαιτέρω, όπως αναφέρει, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις όσον αφορά στην έμμεση μείωση του κόστους, παρέχοντας κίνητρα κυρίως για εκσυγχρονισμούς γεωργο - κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων στα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης, ενώ επαναλαμβάνει πως επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων που ορίζει ο αναπτυξιακός Ν. 4399/2016.
Η ανταγωνιστικότητα
Όσον αφορά στο στοίχημα της χαμένης ανταγωνιστικότητας, ο κ. Βορίδης αναφέρεται στην υλοποίηση δράσεων όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και η αποσύνδεσή τους από το εισόδημα, καθώς και η ενθάρρυνση στο «χτίσιμο» συλλογικοτήτων όπως οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και οι Συνεταιρισμοί. Καταλήγει δε τονίζοντας πως εξασφαλίσθηκε πρόσβαση στη ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων με το «ξεπάγωμα» από την Κυβέρνηση χρηματοδοτικών εργαλείων που «λίμναζαν» επί χρόνια, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης, ενώ επισημαίνει πως για την καταπολέμηση των «ελληνοποιήσεων η ηγεσία του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ένα σημαντικό βήμα με την ψήφιση του Νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Web Baner Antigoni