Κριτική για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δ. Ιωαννιτών

on .

ioannina 23
• «Προγραμματισμός χωρίς μελέτες, προϋπολογισμοί χωρίς τεκμηρίωση, έργα και δράσεις ‘ατάκτως ειρημένα’ και ‘τυχαία ερριμένα’» .
Αυτό τονίζει η παράταξη «Ιωάννινα_2023» με επικεφαλής την Τ. Καλογιάννη, αναφερόμενη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών, σημειώνοντας ακόμη ότι «ο συνολικός προϋπολογισμός  του επιχειρησιακού προγράμματος είναι στον αέρα γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για τα περισσότερα από αυτά τα έργα και δεν υπάρχει ταυτοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου με το έργο, πλην εκείνων που ήδη είναι ενταγμένα και αυτό δηλώνει ότι προχωράμε όπως μας προκύψει, και χωρίς σχέδιο».
Η παράταξη έδωσε την θετική της ψήφο, τονίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα των μελετών. Και πρότεινε να θεσπιστεί ένα όργανο, το οποίο θα ελέγχει την πρόοδο των μελετών και την ενημέρωση των αναδόχων μελετητών για τις παράλληλα εκπονούμενες μελέτες, «έτσι ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και αλληλοαναιρέσεις, αλλά να συμπληρώνουν η μία την άλλη, με στόχο, στο τέλος της ημέρας, να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.
 
Web Baner Antigoni