Νέα έργα δημοπρατεί ο Δήμος Ιωαννιτών

on .

DHMARXEIO IOANNINON

• Την δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών στη χθεσινή της συνεδρίαση.
Πρόκειται για τα εξής:
-Έγκριση μελέτης κατασκευής και όρων δημοπράτησης για την κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων (Λασπότοπος- Βοτανικός- Κιάφα) με προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ.
- Προστασία, ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας στα Ζευγάρια με προϋπολογισμό 100 χιλιάδες ευρώ.
- Έγκριση κατασκευής και όρων δημοπράτησης για την μετατροπή του διατηρητέου κτιρίου –παλιό δημοτικό σχολείο- Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολυδραστηριοτήτων, με προυπολογισμό 349.οοο ευρώ.
- Έγκριση μελέτης, κατασκευής και όρων δημοπράτησης του έργου τοιχίων αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής με προϋπολογισμό 100 χιλιάδες ευρώ.

Web Baner Antigoni