Οι υπηρεσίες πρόληψης από εξαρτήσεις πιο αναγκαίες από ποτέ στα σχολεία!

on .

SXEDIA 

Νέες απαιτήσεις δημιούργησαν οι ιδιαίτερες συνθήκες που προκάλεσε η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που βιώνει έντονα και η χώρα μας, έχοντας ανατρέψει την καθημερινότητα μικρών και μεγάλων.
Μέσα σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα, το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία» Ν. Ιωαννίνων δηλώνει «παρών» και συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το σχολείο, παρέχοντας υπηρεσίες πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, που στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι πιο αναγκαίες από ποτέ!
Οι δράσεις που υλοποιεί το Κέντρο στη Σχολική Κοινότητα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του (την υπογράφουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στέφανος Τζιμογιάννης και ο Δ/ντής της Επιστημονικής Ομάδας Βασίλης Κούτρας), αποβλέπουν κυρίως στην ενδυνάμωση της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, ως πρώιμη μορφή πρόληψης των εξαρτήσεων.
Για το σκοπό αυτό το Κέντρο Πρόληψης «Σχεδία» παρέχει:
α) Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προγράμματα Αγωγής Υγείας που αφορούν σε:
- Ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση-αυτοαποτελεσματικότητα, ανα- γνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ψυχική ανθεκτικότητα, λήψη αποφάσεων, θέσπιση στόχων, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση τάξης, συνεργασία στην τάξη, δεξιότητες φιλίας).
- Διαχείριση πένθους
- Διαχείριση κρίσεων (π.χ. πανδημία COVID-19)
- Διαχείριση άγχους
- Ευαισθητοποίηση στο προσφυγικό ζήτημα
- Διαχείριση περιστατικών bullying
- Ασφαλής χρήση διαδικτύου
-Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών
--Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
- Έμφυλες ταυτότητες
- Εκφραστικά μέσα στην εκπαίδευση
- Εποπτεία ομοτίμων
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια υλοποιούνται σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.
β) Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στο σχολείο καθώς και εποπτεία και στήριξη κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
γ) Βραχείες προληπτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικής υγείας.
δ) Ομάδες γονέων στον χώρο του σχολείο για τη στήριξή τους και την βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια. Στόχος των ομάδων είναι η στήριξη των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο, η βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και η λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά.
ε) Ομιλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και γονέων στο χώρο του σχολείου.
στ) Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και γονείς (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά από 8:30 – 14:30, στο τηλ. 26510 25595 για να συναντήσουν ένα από τα στελέχη του της «Σχεδίας»).
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται δωρεάν.
***
Για την ασφάλεια όλων, οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης θα πραγματοποιούνται φέτος υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα που αφορούν στην καθαριότητα, υγιεινή, μέτρα ατομικής προστασίας, περιοριστικά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης κλπ.

Web Baner Antigoni