Συζήτηση στο Περιφ. Συμβούλιο Ηπείρου για την πώληση του λιμένα Ηγουμενίτσας

on .

PERIFEREIA HPEIROY

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου (12 μ.), καθώς στην ημερήσια διάταξη προβλέπεται να γίνει συζήτηση σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του λιμένα Ηγουμενίτσας.
Ως γνωστόν, το ΤΑΙΠΕΔ έχει δρομολογήσει την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. Η διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει την πώληση τουλάχιστον του 67% του λιμένα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία στις 2 Οκτωβρίου.
Στην συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτη που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλει ο κορωνοϊός, μεταξύ άλλων προβλέπεται η λήψη απόφασης για την υποβολή της πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών σε εγγειοβελτιωτικά έργα των Τ.Ο.Ε.Β. – Γ.Ο.Ε.Β. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Οι Μονάδες Βιορευστών στην Επ. Περιβάλλοντος
Την ίδια μέρα, δυο ώρες νωρίτερα (10 π.μ.) θα συνεδριάσει – επίσης με τηλεδιάσκεψη - η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου και θα κληθεί, μεταξύ άλλων, να γνωμοδοτήσει για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορούν τις Μονάδες Βιορευστών στην Τ.Κ. Λύγγου, επενδύσεις όμως που έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην περιοχή.

Web Baner Antigoni