Στην… κόψη του ξυραφιού η λειτουργία των Γ.Α.Κ.!

on .

GAK

•Σοβαρά λειτουργικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους, μεταξύ των οποίων και αυτή των Γ.Α.Κ. Ηπείρου, εξαιτίας της παντελούς αδυναμίας εκτέλεσης προμηθειών από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Γεγονός που θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το πολύτιμο υλικό που διαχειρίζονται οι εν λόγω Υπηρεσίες.
Αυτό τουλάχιστον επισημαίνει το Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία σε ανακοίνωσή του που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και μέσω της τοπικής Διευθύντριας των Γ.Α.Κ. Μάρθας Παπαδοπούλου.

Τίποτε δεν λειτουργεί!
Δεινή χαρακτηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους τη θέση στην οποία βρίσκονται, στο σύνολό τους, οι Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, «η παντελής αδυναμία εκτέλεσης προμηθειών από τον ετήσιο προϋπολογισμό έχει ως αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες μας να αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις και να κινδυνεύει η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, του κοινού καθώς και η διατήρηση του πολύτιμου αρχειακού υλικού».
Σύμφωνα με το Σωματείο δεν εκτελείται καμία υπηρεσία συντήρησης κτιρίων και υποδομών. Τα μέσα πυρασφάλειας, οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι υποδομές πληροφορικής δεν συντηρούνται, ενώ ο εξοπλισμός διακίνησης και μεταφοράς του όγκου αρχείων καθώς και οι ανελκυστήρες που δεν λειτουργούν δυσχεραίνουν την πρόσβαση του κοινού και καταπονούν αθροιστικά την υγεία του προσωπικού.
Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τους εργαζόμενους, μεγάλοι όγκοι αρχείων, που πρέπει να προσκτηθούν από την Υπηρεσία, παραλαμβάνονται με προσωπική σωματική και οικονομική επιβάρυνση του προσωπικού, ενώ πολλά αρχεία παραλαμβάνονται από σοβαρά επιβαρυμένο υγειονομικό περιβάλλον με ποντίκια, έντομα και μούχλα ή μέσα από λύματα και αποθηκεύονται κατευθείαν στα Γ.Α.Κ., χωρίς τη δυνατότητα λήψης μέτρων για την αποφυγή υγειονομικής προσβολής του προσωπικού αλλά και του υπόλοιπου αρχειακού υλικού.

Χωρίς μέσα υγιεινής…
Όπως σημειώνουν οι εργαζόμενοι των Γ.Α.Κ. στην ανακοίνωσή τους, δεν εκτελείται καμία προμήθεια αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού, πετρελαίου θέρμανσης, υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, ενώ πολλές βασικές ανάγκες καλύπτονται, στο μέτρο του δυνατού, με προσωπικά έξοδα των ίδιων. Οι δε συμβάσεις για την καθαριότητα και τη φύλαξη στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. έχουν λήξει, τη στιγμή που οι Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να συνάψουν ανάλογες.
Τέλος, στη συγκυρία της υγειονομικής κρίσης δεν μπορούν να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα υγιεινής (αντισηπτικά, μάσκες, γάντια), προκειμένου να λειτουργούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όπως ορίζει πρόσφατη απόφαση η οποία περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τα Γ.Α.Κ., όπως ο ενδελεχής καθαρισμός των χώρων μελέτης, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.
Οι εργαζόμενοι καταλήγουν δηλώνοντας πως θα κινηθούν με κάθε έννομο μέσο για να προασπίσουν την υγεία και την ασφάλεια τόσο τη δική τους, όσο και των πολιτών, αλλά και να διασφαλίσουν τη διατήρηση του αρχειακού πλούτου της χώρας.

Web Baner Antigoni