Όχι στις Μονάδες Βιορευστών λένε οι κάτοικοι του Λύγγου

on .

lyggos

• Κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία Μονάδων Βιορευστών στην περιοχή, δηλώνουν οι κάτοικοι της Τ.Κ. Λύγγου αλλά και των όμορων Τ.Κ. (Γραμμένου, Πολύλοφου, Βαγενητίου του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, Κωστάνιανης Δήμου Δωδώνης, Ασβεστοχωρίου και Κοσμηράς του Δήμου Ιωαννιτών), οι οποίοι, στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης, πραγματοποίησαν Γενικές Συνελεύσεις.
Όπως μεταξύ άλλων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αγώνα «οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούν οι μονάδες αυτές θα προέρχονται κύρια από χώρες του εξωτερικού καθώς η περιοχή μας δεν έχει και δεν παράγει την παραμικρή ποσότητα βιοκαυσίμων ή άλλων υγρών αποβλήτων. Έτσι όλη η περιοχή θα μετατραπεί σε χαβούζα αποβλήτων της Ευρώπης…».
Και σε άλλο σημείο προσθέτει: «Δεν υπάρχει και δεν έχει τεθεί από την Πολιτεία κανένα ουσιαστικό κριτήριο για το ποιός επιβλέπει την πυκνότητα εγκατάστασης αυτών των Μονάδων. Δεν υπάρχει συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να θέτει όρια στον αριθμό αυτών των εγκαταστάσεων σε μία συγκεκριμένη περιοχή και ήδη στην περιοχή μας με ένα πρόχειρο υπολογισμό πρόκειται να δημιουργηθούν περί τις δέκα τέτοιες Μονάδες.
Η συσσώρευση τέτοιων μονάδων σε μία περιοχή είναι βέβαιο ότι δημιουργεί σωρευτικά ρύπους σε βάρος της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος . Δεν έχουν τεθεί τα ουσιαστικά κριτήρια επιλογής αυτών και πώς γίνεται ο έλεγχος τήρησης των όρων ΑΕΠΟ».
Σύμφωνα με την Επιτροπή «η δημιουργία τους θα καταστρέψει το φυσικό κάλλος και την παρθένα φύση της περιοχής. Θα βλάψει ανεπανόρθωτα το οικοσύστημα και την ήπια ανάπτυξη, που οι νέοι άνθρωποι με κόπο κατόρθωσαν να δημιουργήσουν και αυτή άρχισε ήδη να αποδίδει καρπούς.
»Τα Ιστορικά Μνημεία της περιοχής θα καταστραφούν και θα απαξιωθούν τη στιγμή που η ίδια η Πολιτεία έχει δαπανήσει μεγάλα ποσά για τη συντήρηση και διάσωσή τους.
»Η τοπική κοινωνία δεν έχει να ωφεληθεί στο παραμικρό από τη λειτουργία τους. Αντίθετα το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί, η οικονομία θα συρρικνωθεί και θα επέλθει η τελειωτική κατάρρευσή της».

Web Baner Antigoni