Ολοκληρωμένο σχέδιο για ανάδειξη της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου!

on .

LIMNH POYRNARIOY

Την αξιοποίηση της Τεχνητής Λίμνης Φράγματος Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη του τόπου ως έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό ζητούν με Υπόμνημά τους-Αίτημα-Πρόταση προς την Περιφέρεια Ηπείρου, τους συναρμόδιους Δήμους Αρταίων, Ν. Σκουφά και Κ. Τζουμέρκων, τη ΔΕΗ ΑΕ και το Επιμελητήριο Άρτας, οι κάτοικοι των παραλίμνιων Κοινοτήτων. Το υπόμνημα κοινοποιείται και στους βουλευτές της Άρτας.
Ειδικότερα, Ομάδα Πρωτοβουλίας Πολιτών καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς να κινητοποιηθούν να συνεργαστούν και να εκπονήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, διαχείρισης και ανάδειξης της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει έργα υποδομής για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην παραλίμνια περιοχή (σχεδιασμός παραλίμνιου δρόμου, όπου αυτό είναι εφικτό, βελτιώσεις των υφιστάμενων οδών, χάραξη νέων και κάθετων οδών για σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο), κίνητρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό με σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη της περιοχής σε έναν νέο φυσιολατρικό- τουριστικό προορισμό.
Στο υπόμνημά τους οι κάτοικοι επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι «το 2014 η ΔΕΗ ΑΕ χρηματοδότησε μελέτη – τεχνική έκθεση για λογαριασμό της ΠΕ Άρτας «Μελέτη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης και Ανάδειξης Περιοχής των ταμιευτήρων ΥΗΣ Πουρναρίου Ι και ΙΙ (Ανάντη Φράγματος Πουρνάρι I έως εκβολές ποτ. Αράχθου), η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη λίμνη και αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής και η οποία όπως φαίνεται ουδέποτε ελήφθη υπόψη. Μήπως έφτασε η ώρα…».
Εναλλακτικός τουρισμός…
Οι κάτοικοι στο υπόμνημά τους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και στις υποδομές τέτοιου τύπου, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων αναφέρονται σε ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού με αρκετές δραστηριότητες στο ποτάμι, τη λίμνη και γύρω από αυτή, δημιουργία νέων αθλητικών και πολιτιστικών θεσμών, κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουρισμό, κίνητρα για εκσυγχρονισμό της αγροτικής δραστηριότητας και συσχέτισή της με άλλους τομείς του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας), αναβάθμιση της κτηνοτροφίας με στροφή προς την ποιότητα και τυποποίηση των προϊόντων με στόχο τις εξαγωγές, πιστοποίηση μελισσοκομικής παραγωγής- Δημιουργία τυποποιητηρίων, ανάπτυξη δασοπονίας, ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού και σύνδεσή του με το τουριστικό προϊόν κ.α.

Web Baner Antigoni