Γνωμοδοτήσεις επί Μ.Π.Ε. για διάφορα έργα…

on .

erga
• Στη χθεσινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, γνωμοδότησε επί των Μ.Π.Ε. για τα έργα:
- «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα- Γραμμενίτσα- Ρόκα, στη Δ.Ε Βλαχερνών, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
- «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο, στη θέση «Γκούρα», στην Τ.Κ. Μικρό Περιστέρι του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
- «ΚΥΤ Αράχθου 400/150 kV, Σταθμός Μετατροπής ΣΡ/ΕΡ και των επεκτάσεων τους» εντός των ορίων της Τ.Κ. Γραμμενίτσας, Δ.Ε. Βλαχερνών, του Δήμου Αρταίων» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)-
 «Πτηνοσφαγείο - τυποποιητήριο κρέατος, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΙΕΤΙ» της Τ.Κ. Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση).
- «Ίδρυση τυροκομείου, δυναμικότητας 0.50 t/ ημέρα (επαγγελματικό εργαστήριο παραγωγής τυριού και γιαουρτιού), το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του οικισμού Ριζοβουνίου του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας» (θετική γνωμοδότηση)
- «Εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 1600 μόσχων πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στον αναδασμό Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων» (θετική γνωμοδότηση)
- «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 0,499 MW, στη θέση «Βάλτος Βίγλας», Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε Αμβρακικού, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας» (θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις).
 
Web Baner Antigoni